BIP SITP Pogoda
Wydział operacyjno-szkoleniowy  

Kierujący wydziałem operacyjno-szkoleniowym: st. kpt. mgr inż. Paweł Ostrowski                                                                                            

Naczelnik Wydziału                                                                                        

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 0-81 745-55-93

Zadania:
1. Kieruje pracą wydziału operacyjno-szkoleniowego w tut. komendzie.
2. Organizuje na poziomie powiatu krajowy system ratowniczo- gaśniczy.
3. Analizuje i ocenia przebieg akcji ratowniczo – gaśniczych.
4. Organizuje oraz nadzoruje funkcjonowanie PSK, a także aktualność dokumentacji operacyjnej.
5. Prowadzi nadzór nad kontrolami przygotowania do działań jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
6. Organizuje odwody operacyjne, nadzoruje ich szkolenie i działania.
7. Organizuje ćwiczenia zgrywających służb ratowniczych powiatu oraz odwodów operacyjnych jednostek KSRG.
8. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.
9. Analizuje, wdraża i ewidencjonuje systemy łączności dla potrzeb KP PSP i jednostek KSRG.Dyżurni Operacyjni Powiatowego Stanowiska Kierowani
Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.