BIP SITP Pogoda
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych  
Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno-rozpoznawczych:st. kpt. mgr inż. Paweł Dańko
starszy specjalista
Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 0-81 745-55-98

Zadania:
Do zadań komórki należy m.in.:
- prowadzenie czynności kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
w oparciu i na zasadach obowiązującego rozporządzenia MSWiA i innych przepisów
w przedmiotowych sprawach w:
- zakładach pracy i na terenach obszarów leśnych ujętych rocznym harmonogramem kontroli,
- innych zakładach w uzasadnionych prawnie okolicznościach;
- komisyjnych odbiorach budynków, obiektów budowlanych oraz instalacji technicznych
w szczególności, dla których istniał prawny obowiązek uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;
- trakcie opiniowania technicznego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, technologicznych, terenów, budynków i budowli;
- prowadzenie stosowne postępowania represyjne i pokontrolne w odniesieniu do właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów lub terenów, w których stwierdzono występowanie zagrożeń pożarowych lub innych miejscowych;
- analizowanie, ocenianie i prognozowanie zagrożenia pożarowego i innego miejscowego na terenie powiatu;
- prowadzenie działalności profilaktyczno - propagandowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom pożarowym
i innym miejscowym oraz rozpowszechnianie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów;
- dokonywanie wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia.
Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.