BIP SITP Pogoda
Jednostka ratowniczo-gaśnicza  

Kierownictwo Jednostki ratowniczo-gaśniczejmł. bryg. mgr inż. Piotr Łowicki

Dowódca JRG

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 0-81 745-55-83 
st. kpt. mgr Waldemar Łoś

Zastępca Dowódcy JRG

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 0-81 745-55-84


Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:
 
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze;
 • ciągłe utrzymanie gotowości podległej jednostki do prowadzenia działań ratowniczych; 
 • współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami powiatu w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych;
 • prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu;
 • organizowanie ćwiczeń i manewrów;
 • prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego w JRG;
 • prowadzenie szkolenia członków OSP;
 • prowadzenie w ramach merytorycznego działania inspekcji JRG i OSP, w tym w szczególności włączonych do KSRG;
 • utrzymywanie użytkowanych terenów, obiektów, sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym, w tym prowadzenie wymaganych okresowych badań, 
  przeglądów, itp.;
 • właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem;
 • prowadzenie biblioteki komendy powiatowej;
 • prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej;
 • organizację, funkcjonowanie i szczegółowy zakres zadań JRG określają odrębne zasady ustalone przez komendanta powiatowego.


Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.