BIP SITP Pogoda
Pożary lasów, pól i łąk.  
Pożary lasów, pól i łąk.
 
   Jak co roku w okresie lata, gdy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby i występują długotrwałe upały wyraźnie wzrasta liczba pożarów na łąkach, nieużytkach rolnych, jak również w lasach i gospodarstwach rolniczych. Pomimo stałych apeli strażaków, leśników i ekologów, setki bezmyślnych i nieostrożnych osób nie przestrzegając podstawowych zasad bezpieczeństwa powoduje pożary lasów, pól i łąk.
   Pożary takie zagrażają zwierzętom, niszczą środowisko naturalne, obniżają plony, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, będących truciznami zarówno dla ludzi jak i dla zwierząt, w tym np. dla pszczół. W takich pożarach giną również ludzie, najczęściej ci co sami wypalają np. suchą trawę. Bezpośrednią przyczyna zgonu jest najczęściej zawał serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a tym samym wielkość płomienia co zaskakuje nieświadomego podpalacza.
   Wypalanie traw lub palenie ognisk w pobliżu szosy często utrudnia poruszanie się pojazdów po drogach publicznych, w wyniku czego dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Ponadto pożary te mogą przenieść się na pobliskie lasy, a przy wysokim stopniu zagrożenia pożarowego, określanym przez leśników metodą IBL, powoduje to powstanie średnich i dużych pożarów lasów trudnych do ugaszenia i powodujących duże straty w gospodarce leśnej. Największe zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych powodowane jest przez osoby korzystające z letniego wypoczynku na tych obszarach oraz przez osoby zbierające owoce runa leśnego. Główne przyczyny pożarów to przede wszystkim używanie ognia otwartego w lasach, paleniem papierosów, ognisk, rozpalanie grilli w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
   Częstą przyczyną jest również wyrzucania niedopałków papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów. Należy również pamiętać o  tym, że strażacy zadysponowani do gaszenia pożarów lasów i łąk mogą w tym czasie być potrzebni w innym miejscu np. do ratowania życia ludzi poszkodowanych w wypadku drogowym.
 
Aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzegania kilku podstawowych zasad:
 
1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk,
    jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:
  • rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,
  • wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
  • palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach.  
    Wcześniej 
jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki 
    obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz
   
wstępu do lasu.
3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.
4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami
    oznakowanymi 
drogowskazami.
5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:
0 -  brak zagrożenia,
I - zagrożenie małe,
II -  zagrożenie duże; bądź ostrożny,
III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach 

       wyznaczonych, 
zwróć uwagę, czy nie ma zakazu wstępu do lasu.

Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady - ostrzeżenia | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.