BIP SITP Pogoda
Zasady postępowania - zagrożenie od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych  
Komendant Główny PSP wdrożył na obszarze  całego kraju "ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS INTERWENCJI PROWADZONYCH W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIEM WYSTĄPIENIA ZAGROŻEŃ OD ROJÓW LUB GNIAZD OWADÓW BŁONKOSKRZYDŁYCH".

Zasady te stanowią katalog zaleceń dla straży pożarnych do stosowania podczas zdarzeń z udziałem niebezpiecznych owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły).

Osoby będące w bliskim sąsiedztwie rojów lub gniazd owadów powinny stosować się do następujących zasad:

 1. Nie zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenie, w którym znajdują się owady.
 2. Nie próbować samodzielnie usuwać roju czy gniazda.
 3. Nie drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi.
 4. Ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
Formy działania straży pożarnej po dojeździe na miejsce interwencji:


 1. W przypadku stwierdzenia zagrożeń związanych z przebywającymi w obiekcie osobami, w szczególności dotyczy to obecności grup dzieci lub osób o ograniczonej zdolności poruszania się, doraźnie ewakuować te osoby poza strefę zagrożenia i podjąć wszelkie niezbędne działania zmierzające do usunięcia roju lub gniazda.
 2. W pozostałych przypadkach podjąć działania polegające na:
  • ewakuacji osób ze strefy zagrożenia,
  • oznakowaniu i zabezpieczeniu tej strefy,
  • poinformowaniu właściciela, zarządcy lub użytkownika obiektu o występowaniu roju tub gniazda wraz z informacją o konieczności likwidacji gniazda przez specjalistyczną firmę dezynsekcyjną,
  • pisemnym przekazaniu miejsca zdarzenia z zaleceniem, w myśl art. 61 ustawy "Prawo budowlane", zapewnienia dalszego bezpiecznego użytkowania obiektu.
 3. W przypadku konieczności usunięcia gniazda owadów, do którego dostęp jest utrudniony i usuwanie go będzie wymagało rozbiórki oraz późniejszej naprawy elementów konstrukcji obiektu, należy poinformować o tym fakcie właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu; przy braku akceptacji takiej formy działania należy stosować metodę określoną w pkt 2.,
 4. Analogicznie do pkt. 2 należy postępować w sytuacji, w której skuteczność usunięcia gniazda owadów wymusi konieczność zastosowania specjalistycznych środków chemicznych, będących w posiadaniu wyspecjalizowanych firm.
 5. Ponadto informacją istotną jest fakt, iż okres niebezpiecznej aktywności owadów błonkoskrzydłych przypada od maja do listopada. Każda metoda usuwania gniazda w końcowym efekcie powoduje śmierć całego owadziego społeczeństwa, stąd też nie ma znaczenia biologicznego jaka metoda będzie zastosowana

więcej informacji:

www.osy.com.p


Wykaz firm  świadczących usługi w zakresie usuwania rojów oraz gniazd owadów
(os, szerszeni, pszczół) w woj. lubelskim

 

L.p.

Miasto

Nazwa i adres firmy

Nr telefonu

Zakres działania

Inne uwagi

1

Biała Podlaska

Zakład Zwalczania Insektów, Gryzoni i Szkodników

ul. Zygmunta Starego 3/24

83-343-96-19

509-187-340

dezynsekcja, odkażanie, deratyzacja

wykonuje prace na wysokości do 3m

2

Biała Podlaska

„AN-DEZ” Biała Podlaska ul. Białka 44

505-410-659

dezynfekcja, deratyzacja, mycie, czyszczenie, odkażanie

brak danych

3

Hrubieszów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Hrubieszowie ul. Krucza 20

84-696-26-07

deratyzacja

brak danych

 4
Kock
powiat lubartowski
Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja
mgr inż. Mariusz Przystupa

ul. Joselewicza 88
21-150 Kock664-437-128

- usuwanie rojów gniazd owadów
  (os, szerszeni,

pszczół),

- monitoring

obecności

szkodników,

- zabezpieczenie

obiektów przed

szkodnikami,

- zwalczanie

szkodników,

- dezynfekcja

studni,

Usługi zgodne
z systemami: HACCP, GMP, GHP

 

e-mail:

predatorddd@o2.pl

5

Lublin

ALPINEX ul. Ametystowa 18/20

502-366-165

brak danych

całodobowo

6

Lublin

CAPITAL-EURO

ul. Laury 37

512-395-659

dezynfekcja

dezynsekcja

deratyzacja

całodobowo

7

Lublin

Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja s.c.

ul. Krochmalna 24

81-532-48-35,

502-913-625

dezynfekcja

dezynsekcja

deratyzacja

całodobowo

8

Lublin

ABA Sanimax

ul. Krasickiego 78

81-749-88-89

dezynfekcja

dezynsekcja

deratyzacja

Pn-Pt

9:00-15:00

9

Lublin

DEZYDERIUSZ

ul. Rycerka 6/18

694-256-156,
882-443-211,

dezynfekcja

dezynsekcja

deratyzacja

całodobowo

10

Łęczna

Przedsiębiorstwo usługowe „Dx3”

Kukawka L. Tobiasz J.

ul. Wiosenna 3/22

21-010 Łęczna

81-462-77-55

81-462-77-88

503-027-568

503-027-586

dezynfekcja

dezynsekcja

deratyzacja

działalność na terenie całego woj. lubelskiego

11

Puławy

ABA-Sanimax,

ul. Jakubickiego 33,

24. l 00 Puławy

604-626-188

81-888-07-07

dezynsekcja,

dezynfekcja,

deratyzacja

brak danych

12Świdnik

Lublin

ZamośćF.H.U. RATTUS

ul. Koncertowa 19

20-843 Lublin

  
506-778-213

81-307-07-07

dezynsekcja,

dezynfekcja,

deratyzacja

fumigacja

ozonowanie

pest-control

usuwanie os, szerszeni

monitoring i zwalczanie szkodnikówcałodobowo

teren całego woj. lubelskiego

13

Zamość

Firma Usługowo-Handlowa Jerzy Król

Stary Zamość 100

22-417 Stary Zamość

84-616-33-88

603-225-265

dezynfekcja

dezynsekcja

deratyzacja

brak danych


Strona główna | Aktualności | Charakterystyka rejonu chronionego | Wydziały i stanowiska | Dane teleadresowe | Kierownictwo | Statystyka zdarzeń | Akcje | Jednostki OSP | Szkolenia OSP | Galeria zdjęć archiwalnych
| Galeria sił i środków | Porady - ostrzeżenia | Ogłoszenia | Pliki do pobrania | Związek Emerytów i Rencistów Świdnik | Linki | Informacja o składnikach majątku | Galeria | Sport | Elektroniczna Skrzynka Podawcza | Ankieta
(C) 2005 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku - Design: Maciej Bochyński LubMAN UMCS Sp. z o.o.