Dotacje OSP

Najważniejsze zasady udzielenia dotacji dla Młodzieżowych Drużyn z terenu powiatu świdnickiego:

– wydatki tylko bieżące, zakupy po podpisaniu umowy,

– do KP PSP w Świdniku należy dostarczyć numer rachunku bankowego OSP oraz uchwałę zarządu OSP o utworzeniu/powołaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej,

 

Proponowane zakupy zgodnie ze wskazanym niżej asortymentem należy przedłożyć do czwartku (29 września 2022 r.) do godziny 15:00 do Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego w KP PSP w Świdniku.

 

Tryb i zasady udzielania dotacji Asortyment
Skip to content