Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku
Aleja Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik

kp_swidnik(at)straz.swidnik.pl     –  Stanowisko Kierowania KP PSP
sekretariat(at)straz.swidnik.pl       –  Sekretariat

Dane kontaktowe:
81 745-55-90 (Sekretariat)
81 745-55-82 (fax Sekretariat)
81 745-55-80 (SK KP)
603-398-998 (SK KP)
81 745-55-81 (fax SK KP)

 

Koordynator do spraw dostępności:
mgr Elżbieta Dadej
Tel.: 81 745 55 90

 

 
 

Oficer Prasowy:
mł. bryg. Paweł Dańko
Tel.: 609 049 918

W przypadku nieobecności
Oficera Prasowego zastępuje
:
mł. bryg. Paweł Ostrowski
Tel.: 607 059 009

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 745-55-90.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno-Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 745-55-94

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, Al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik
– osobiście w sekretariacie KP PSP przy al. Lotników Polskich 2 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat(at)straz.swidnik.plz zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (81) 745-55-82
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się Sekcją Organizacyjno-Kadrową, telefon kontaktowy (81) 745-55-94

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Formularz kontaktowy


    Skip to content