Komunikat – korespondencja tradycyjna

W związku z zamknięciem oddziału Poczty Polskiej obsługującego tutejszą komendę prosimy o niekierowanie korespondencji tradycyjnej (listownej) do siedziby naszej komendy.   W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem: poczty ...