Zagrożone bobry

Działania straży pożarnej to nie tylko walka z pożarami. W Niedzielę Wielkanocną wpłynęło zgłoszenie o trzech bobrach, które wpadły do niezabezpieczonej betonowej studzienki. Strażacy napełnili studzienkę wodą, co pozwoliło na bezpieczne jej opuszczenie przez zwierzęta. ...