Zaświadczenie o działaniach ratowniczych

W celu uzyskania zaświadczenia należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świdnik nr: 95 1020 3176 0000 5802 0013 7885 oraz wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o działaniach ratowniczych Straży Pożarnej – wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej. Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata 17,00 zł.

Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć do KP PSP w Świdniku, al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik(Sekretariat – I piętro) bądź za pośrednictwem skrzynki podawczej Epuap (wymagany podpis elektroniczny). Jako tytuł wpłaty należy wpisać: „opłata skarbowa od zaświadczenia w KP PSP Świdnik”. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy.

Zaświadczenie wydawane jest w ciągu 7 dni drogą pocztową, przy czym istnieje możliwość wcześniejszego odbioru osobistego w Sekretariacie Komendy, po wyrażeniu takiej woli.

Podstawa prawna pobierania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187, poz. 1330)

Wniosek o zaświadczenie

Skip to content