Monitoring pożarowy

Przyłączenie obiektu do systemu monitoringu pożarowego do KP PSP w Świdniku uwarunkowane jest spełnieniem przez abonenta następujących wymagań formalnych:

– złożeniem pisemnego wniosku abonenta do Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku,

– złożeniem informacji o systemie sygnalizacji pożarowej zainstalowanym w obiekcie,

– złożeniem kopii umowy pomiędzy abonentem a operatorem monitoringu pożarowego – na terenie powiatu świdnickiego operatorem monitoringu jest Orange Polska S.A (wcześniej TP TELTECH)

– złożeniem warunków ochrony przeciwpożarowej oraz planów obiektu (w wersji elektronicznej), stanowiących wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

– złożeniem karty obiektu, zgodnie z określonym wzorem.

Komendant Powiatowy PSP, w ramach rozpatrzenia wniosku abonenta, przeprowadza czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu stwierdzenie poprawności działania systemu sygnalizacji pożarowej oraz systemu transmisji alarmu pożarowego.

 

Wymagania techniczno-użytkowe dotyczące połączenia z KP PSP w Świdniku

 

Wytyczne SSP

 

 

 

 

 

Skip to content