Usuwanie owadów błonkoskrzydłych

Zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w dniu 10 lipca 2009 r. Zasady postępowania podczas interwencji prowadzonych w związku ze zgłoszeniem wystąpienia zagrożeń od rojów lub gniazd owadów błonkoskrzydłych ujednolicają postępowanie straży pożarnej podczas przyjmowania zgłoszeń o zagrożeniu oraz podejmowania interwencji związanych z niebezpiecznymi owadami (osy, szerszenie, pszczoły) w obiektach, w których przebywają grupy dzieci oraz osoby o ograniczonej zdolności do poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich itp.

W pozostałych obiektach obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w tym zakresie spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu (w myśl art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane). Stosowanie odesłania do ustawy Prawo budowlane jest tym bardziej zasadne, że zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu skutecznie uniemożliwiłaby zagnieżdżenie się w nim owadów.

Wobec powyższego Straż Pożarna nie prowadzi działań ratowniczych w obiektach innych niż wymienione w „Zasadach…”. Ewentualne działania strażaków mogą się ograniczyć do przeprowadzenia ewakuacji osób znajdujących się w zagrożonym terenie otwartym lub pomieszczeniach, oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy do zadań właściciela lub zarządcy.

Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda (dotyczy również właścicieli i zarządców). Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20m w terenie otwartym oraz należy opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady. Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwania wodą lub środkami owadobójczymi. Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.

Poniżej wykaz przykładowych firm usuwających owady na terenie powiatu świdnickiego:

Lp. Nazwa i adres firmy Telefon
1 ALPINEX 

ul. Ametystowa 18/20

502366165
2 Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja s.c.

ul. Krochmalna 24

081 5324835

505986186

3 ABA Sanimax

ul. Krasickiego 78

081 7498889
4 DEZYDERIUSZ 

ul. Rycerka 6/18

694256156

88244-211

5 ZABIJ SZKODNIKA 518722655
6 ANTYSZKODNIK.PL

ul. Młyńska 3

533329642
7 „LIFTRANS” 502554353

Uwaga !!!

Koszty związane z usunięciem roju, gniazda owadów będą wynikały z umowy zawartej z firmą przez podmiot lub osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na usługę. Wymienione firmy nie są związane z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Podane dane teleadresowe zostały pobrane z ogólnodostępnych stron Internetowych – istnieją inne firmy!

 

Skip to content