Szkolenia OSP

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku planuje przeprowadzić następujące szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w 2024 roku:

Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP

Data rozpoczęcia: 05.01.2024 r.

Data zakończenia szkolenia: 04.02.2024 r.

Szkolenie obejmuje 69 godzin zajęć praktycznych oraz 37 tematów w formie e-learningowej

Test w komorze dymowej w OSz KW PSP Lublin w dniach – 24,25 i 26.01.2024 r.

Kurs podstawowy – Karta skierowania na kurs – wersja edytowalna Word

Kurs podstawowy – Karta skierowania na kurs – wersja PDF

Szkolenie Kierującego Działaniem Ratowniczym Dla Strażaka Ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódcy OSP)

Data rozpoczęcia: .

Data zakończenia szkolenia: .

Szkolenie obejmuje 21 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenie Kierującego Działaniem Ratowniczym Dla Strażaka Ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódcy OSP) – karta skierowania wersja edytowalna Word

Szkolenie Kierującego Działaniem Ratowniczym Dla Strażaka Ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódcy OSP) – karta skierowania wersja PDF

Szkolenie Naczelnika Ochotniczych Straży Pożarnych

Data rozpoczęcia: .

Data zakończenia szkolenia: .

Szkolenie obejmuje 17 godzin zajęć teoretycznych w tym egzamin końcowy.

Szkolenie Naczelnika OSP – Karta skierowania – wersja edytowalna Word

Szkolenie Naczelnika OSP – Karta skierowania – wersja PDF

 

Materiały szkoleniowe dla jednostek OSP

Skip to content