Wizyta dzieci u świdnickich strażaków

Z początkiem maja w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku rozpoczęły się „Dni Otwartych Koszar”, w trakcie których dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych odwiedzają obiekty tutejszej komendy. W trakcie spotkań strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy ...

Ochrona znaku czerwonego krzyża

W  związku  z przypadkami nadużywania przez podmioty nieuprawnione znaku czerwonego krzyża, należy wskazać, że prawo do używania znaku czerwonego krzyża jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie ...

Skip to content