Szkolenie dowódców OSP

W niedzielę, 6 listopada 2022 r., zakończyło się trwające od 21 października 2022 r. szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu świdnickiego. W szkoleniu wzięło udział 40 strażaków ratowników OSP. Celem ...

Ćwiczenia zgrywające “Samolot 2022”

W piątek, 14 października 2022 r., o godz. 15.30 rozpoczęły się ćwiczenia zgrywające służb i inspekcji z terenu powiatu świdnickiego, Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej oraz jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i jednostek OSP z terenu gminy ...

Skip to content