Burze w powiecie świdnickim

W dniu wczorajszym w związku z gwałtownymi opadami deszczu na terenie dwóch gmin powiatu świdnickiego( Świdnik i Mełgiew) jednostki PSP i OSP brały udział w 16 zdarzeniach. Działania polegały głównie na wypompowaniu wody z zalanych ...

Komunikat – korespondencja tradycyjna

W związku z zamknięciem oddziału Poczty Polskiej obsługującego tutejszą komendę prosimy o niekierowanie korespondencji tradycyjnej (listownej) do siedziby naszej komendy.   W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem: poczty ...