Obchody Dnia Służby Cywilnej

W poniedziałek, 19 lutego 2024 r., w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyły się obchody Dnia Służby Cywilnej. Spotkanie było okazją do uhonorowania zasłużonych członków korpusu służby cywilnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz administracji zespolonej w ...

Konkurs „Lubelskie wspiera OSP”

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił pierwszą edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu bezpieczeństwa pt. „Lubelskie wspiera OSP”, w ramach którego jednostki OSP mogą otrzymać dotacje na zakupy bieżące, zakupy umundurowania, zakup i ...

Skip to content