Statystyki zdarzeń

Analiza statystyczna za 2021 rok.

Statystyka 2022

 

 

Analiza statystyczna za 2020 rok.

Analiza2020

 

Zdarzenia w latach 2010 - 2019

 • Pożary
 • Miejscowe Zagrożenia
 • Alarmy Fałszywe
 • Ilość zdarzeń

Pożary w rozbiciu na działy w latach 2010 - 2019

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty mieszkalne
 • Budynki produkcyjne
 • Obiekty magazynowe
 • Środki transportu
 • Lasy (państwowe i prywatne)
 • Uprawy, rolnictwo
 • Inne obiekty

Miejscowe zagrożenia w rozbiciu na działy w latach 2010 - 2019

 • Obiekty użyteczności publicznej
 • Obiekty mieszkalne
 • Budynki produkcyjne
 • Obiekty magazynowe
 • Środki transportu
 • Lasy (państwowe i prywatne)
 • Uprawy, rolnictwo
 • Inne obiekty

Ilość zdarzeń w rozbiciu na gminy w latach 2010 - 2019

 • Mełgiew
 • Piaski
 • Trawniki
 • Rybczewice
 • Miasto i gmina Świdnik
Skip to content