Sala edukacyjna

Korzystanie z pomieszczeń Sali Edukacyjnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku znajdującej się przy al. Lotników Polskich 2 w Świdniku, adresowane jest w pierwszej kolejności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli i uczniów szkół podstawowych. Zajęcia będą się odbywały wyłącznie po ustaleniu terminu telefonicznie przez opiekuna grupy (nauczyciela, wychowawcę, rodzica) z dowódcą lub zastępcą dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świdniku oraz na podstawie Karty zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z (fakultatywnie) Listą uczestników (załącznik nr 2), które można przekazać w następujący sposób:

–    drogą elektroniczną w formacie PDF najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty na adres e-mail Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku: sekretariat@straz.swidnik.pl, temat wiadomości: „Zajęcia w Sali edukacyjnej”

–    lub faksem na numer: 81 745 55 82, najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty.

Uzgodnienie terminu wizyty należy dokonać telefonicznie pod numerem 81 745-55-83 przed przesłaniem załączników.

 

Więcej informacji informacji znajduje się w Regulaminie Sali edukacyjnej oraz Karcie zgłoszenia.

Regulamin Sali edukacyjnej

Karta Zgłoszenia

Lista uczestników

Wirtualny spacer po sali edukacyjnej

Skip to content