Skargi i wnioski

Skargi/wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 15.00 – 16.00 ), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem tel. (81) 745-55-90.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków zajmuje się Sekcja Organizacyjno-Kadrowa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Telefon kontaktowy (81) 745-55-94

Skargi/wnioski można składać:

 listownie na adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, Al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik
– osobiście w sekretariacie KP PSP przy al. Lotników Polskich 2 w godz. 7.30-15.30
– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres sekretariat@straz.swidnik.plz zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”
– faxem na nr (81) 745-55-82
– ustnie do protokołu po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się Sekcją Organizacyjno-Kadrową, telefon kontaktowy (81) 745-55-94

Ważne!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinny zawierać:
– imię i nazwisko wnoszącego,
– dokładny adres do korespondencji.

Skip to content