Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Świdniku

bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk

tel. 81 745 55 90

fax. 81 745 55 82

Komendant Powiatowy PSP

bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku

Aleja Lotników Polskich 2
21-045 Świdnik

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku

bryg. mgr inż. Paweł Belniak

tel. 81 745 55 90

fax. 81 745 55 82

Zastępca Komendanta Powiatowego

bryg. mgr inż. Paweł Belniak

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku

Aleja Lotników Polskich 2
21-045 Świdnik