Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP w Świdniku

bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk

tel. 81 745 55 90

fax. 81 745 55 82

Komendant Powiatowy PSP

bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku

Aleja Lotników Polskich 2
21-045 Świdnik

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku

mł. bryg. mgr inż. Paweł Belniak

tel. 81 745 55 90

fax. 81 745 55 82

Zastępca Komendanta Powiatowego

mł. bryg. mgr inż. Paweł Belniak

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Świdniku

Aleja Lotników Polskich 2
21-045 Świdnik