Tłumacz języka migowego

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r . o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r., poz. 1062) oraz ustawy  z dnia ...

Komunikat – korespondencja tradycyjna

W związku z zamknięciem oddziału Poczty Polskiej obsługującego tutejszą komendę prosimy o niekierowanie korespondencji tradycyjnej (listownej) do siedziby naszej komendy.   W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem: poczty ...

Skip to content