Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 28 jednostek OSP z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego 24 zestawów pilarza i 6 przyczep ...

Uroczyste ślubowanie strażaka

20 marca 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożyła str. Jowita Kuna, przyjęta do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął pełniący obowiązki ...

Skip to content