Ćwiczenia z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniach 16, 17 i 21 listopada 2022 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyły się ćwiczenia z zakresu technik gaszenia pożarów wewnętrznych w celu doskonalenia zawodowego  strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku. Ćwiczenia miały na celu pokazanie niebezpiecznych zjawisk pożarowych jakie mogą napotkać strażacy podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. Ćwiczenia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem domków w małej skali do pożarów wewnętrznych a uzupełnieniem ćwiczeń było pokazanie technik operowania prądami gaśniczymi z użyciem nowych prądownic posiadających lepszą skuteczność gaśniczą. Strażacy ćwiczyli podawanie prądów wody, omawiali zastosowanie możliwych rozwiązań związanych z problematyką działań przy pożarach wewnętrznych, metody sprawnej i szybkiej lokalizacji pożaru w dużym zadymieniu oraz ewakuacji osób poszkodowanych ze strefy zagrożenia.

Ćwiczenia poprowadzili funkcjonariusze KP PSP  w Świdniku mł. asp Karol Kępowicz oraz asp. Paweł Kochalski.

Film przedstawiający zapłon gazów pożarowych

 

Film przedstawiający zapalenie gazów pożarowych na zewnątrz pomieszczenia

 

Film przedstawiający zjawisko wstecznego ciągu płomieni

 

Skip to content