Działania podejmowane przez jednostki PSP i OSP w ramach pomocy humanitarnej

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Świdniku oraz druhowie jednostek OSP z powiatu świdnickiego od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie pomagają i wspierają ludność cywilną i strażaków z Ukrainy.

Do miejscowości przygranicznych oddelegowano samochód wraz z kierowcami do przewożenia uchodźców z granicy do wyznaczonych Punktów Recepcyjnych oraz docelowych miejsc pobytu.

Przekazano również dużo sprzętu pożarniczego celem wsparcia jednostek ochrony przeciwpożarowej Ukrainy.

Strażacy włączeni zostali również do pomocy w ramach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego powiatu świdnickiego. Pomoc polega głównie na transporcie łóżek, koców oraz niezbędnych materiałów dla przebywających na terenie powiatu świdnickiego uchodźców.

W tym tygodniu w celu wsparcia funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Hrubieszowie (powiatu graniczącego z Ukrainą, posiadającego piesze przejścia dla uchodźców) Dyżurni Operacyjni z powiatu świdnickiego pełnią również służbę w Hrubieszowie.

Zdjęcia: KP PSP Świdnik

Skip to content