KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU KOMENDY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 19 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Powiatowej PSP w Świdniku.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie.

 

Kontakt z Komendą Powiatową PSP będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostaje adres i numery do Urzędu:

 al. Lotników Polskich 2, 21-045 Świdnik

tel. 81 745 55 90, fax 81 745 55 82

 

W sprawach bieżących i niewymagających osobistego udziału prosimy o kontakt z pracownikami komendy za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej sekretariat@straz.swidnik.pl
  • lub telefonicznie: 81 745 55 90
  • dokumenty można składać elektronicznie za pomocą rządowej platformy ePUAP

 

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej PSP.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.swidnik.pl