Uroczystość prezentacji obiektów KP PSP w Świdniku po modernizacji oraz przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego

W poniedziałek 23 września br. o godzinie 13 w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku rozpoczął się uroczysty apel z okazji oddania do użytku obiektów strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Świdniku oraz przekazania pojazdu pożarniczego.

Meldunek od dowódcy uroczystości, mł. bryg. Pawła Belniak przyjął Pan Sylwester Tułajew, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Gospodarz uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Świdniku bryg. Sławomir Kowalczyk, przywitał przybyłych na apel gości. Swoją obecnością uroczystość uświetnili:

– Pan Sylwester Tułajew, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

– Pan bryg. Tomasz Kołodziejczyk – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego PSP,

– Pani Agata Grula – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wraz z zastępcami,

– ksiądz bryg. Mirosław Ładniak – Wojewódzki Kapelan Strażaków,

– Pan  Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego wraz z członkami zarządu powiatu świdnickiego,

– Burmistrzowie i Wójtowie oraz przedstawiciele służb i inspekcji z terenu powiatu świdnickiego,

– Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu województwa lubelskiego,

– Pan bryg. w st. spoczynku Zbigniew Stefaniec – były Komendant Powiatowy PSP w Świdniku,

– Pan Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku,

– Pan Adam Kot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik,

– Pan Mieczysław Majewski – Doradca Zarządu WSK „PZL Świdnik” S.A.,

– przedstawiciele firm budowlanych i inspektorów.

Komendant Powiatowy PSP w Świdniku przedstawił historię świdnickiej komendy oraz etapy realizowanej od 2003 r. modernizacji budynków. Po dokonywanych od lat niewielkich remontach przeprowadzono termomodernizację wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych, przebudowano plac i parkingi, powstał nowy budynek do ćwiczeń strażaków oraz wielofunkcyjne boisko.

Modernizację obiektów wykonano dzięki środkom finansowym w wysokości ponad 3,8 mln zł pochodzącym z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” oraz funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Oprócz zakończenia prac związanych z modernizacją budynków do tutejszej jednostki ratowniczo-gaśniczej przekazany został nowy ciężki samochód ratowniczo gaśniczy marki MAN z napędem 4×4. Pojazd został zakupiony przy udziale środków europejskich w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa drogowego – etap IV”. Wartość samochodu z pełnym wyposażeniem to prawie 1,2 mln zł.

W swoim przemówieniu Komendant podziękował wszystkim, których wsparcie i wkład pracy przyczynił się do zakończenia modernizacji budynków i pozyskania nowego samochodu. W związku z tym Komendant wręczył okolicznościowe plakiety.

Natomiast Lubelski Komendant Wojewódzki PSP za duży wkład pracy w realizacji zadań związanych z modernizacją obiektów tutejszej komendy wyróżnił trzech funkcjonariuszy z tutejszej komendy:

Pana bryg. Sławomira Kowalczyka, Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku,

Pana asp. Jacka Pawelca – kierującego komórka kwatermistrzowsko-techniczną,

Panią st. ogn. Sławomirę Skrętkowicz – głównego księgowego.

Po odczytaniu aktu przekazania samochodu klucze do auta Komendantowi Powiatowemu PSP w Świdniku przekazali Pan Sylwester Tułajew, Pan Artur Soboń oraz Pan bryg. Tomasz Kołodziejczyk. Następnie ksiądz bryg. Mirosław Ładniak dokonał poświęcenia pojazdu bojowego.

Na zakończenie uroczystego apelu Komendant zaprosił wszystkich do obejrzenia zmodernizowanych obiektów i nowego pojazdu.

Skip to content