Przejście na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku

10 lutego 2023 r. po blisko 30 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przeszedł st. bryg. Adam Niemczyk – Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

 

W uroczystości uczestniczyli:

– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Tomasz Podkański,

– Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP województwa lubelskiego oraz Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Lublinie,

– Pan Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki,

– Pan Bartłomiej Pejo – Wicestarosta Świdnicki,

– dh Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku,

– podinsp. Zbigniew Oleszczuk – Komendant Powiatowy Policji w Świdniku,

– Pani Monika Krzyszczak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku,

– Pani Renata Myka – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku,

– Pan Rafał Szunke – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

– Pan Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik,

– Pan Włodzimierz Radek – Przewodniczący Rady Miasta,

– Pan Michał Cholewa – Burmistrz Piask,

– Pani Magdalena Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew,

– Pan Damian Daniel Baj – Wójt Gminy Trawniki,

– Pani Renata Trała – Sekretarz Gminy Rybczewice,

– ks. kan. Piotr Stańczak – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych w Świdniku,

– asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Chęciński – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku,

– Pan Janusz Wójtowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdniku,

– Pan Adam Kot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik,

oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Świdniku.

 

St. bryg. Adam Niemczyk z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1993 r., kiedy to rozpoczął studia dzienne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ich ukończeniu w 1997 r. i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa i stopnia młodszego kapitana, podjął służbę jako dowódca sekcji w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 PSP w Lublinie a następnie w Ośrodku Szkolenia PSP w Lublinie. Przez blisko 4 lata zajmował się szkoleniami funkcjonariuszy, początkowo na stanowisku starszego instruktora, a następnie wykładowcy.

W 2001 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie, gdzie realizował zadania naczelnika wydziału kontrolno-rozpoznawczego a następnie naczelnika wydziału operacyjno-rozpoznawczego. Pełnił jednocześnie funkcję rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie.

W 2004 r. powołany do pełnienia funkcji Dowódcy VI Kompanii Gaśniczej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Chełm”, w 2009 r. Dowódca Kompanii Specjalnej Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego „Zemborzyce”, a w latach 2010 do 2020 Dowódca Kompanii Specjalnej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Woda”.

W 2009 r. został mianowany na stanowisko dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Krasnymstawie. W tym okresie podniósł swoje kwalifikacje zawodowe kończąc Studia podyplomowe w zakresie „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Od 1 lutego 2018 r. pełnił obowiązki a z 19 lipca 2018 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie.

Od 3 listopada 2020 r. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie powierzył mu pełnienie obowiązków a z dniem 1 grudnia 2020 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, które sprawował do dnia dzisiejszego w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne.

W okresie blisko 30 lat służby odznaczony: Srebrnym Medalem „Za długoletnią Służbę w 2019 r., „Złotą Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” w 2021 r., Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa w 2010 r.

 

Z dniem 11 lutego 2023 roku Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku bryg. mgr inż. Grzegorzowi Widzowi.

DSC_1449

Zdjęcie 1 z 24

Zdjęcia i tekst: mł. bryg. Paweł Dańko

Skip to content