OGŁOSZENIE

Z powodu rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa w przypadku załatwiania spraw urzędowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku nie wymagających osobistego stawiennictwa rekomendujemy korzystanie z możliwości ich załatwienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznej:

telefonicznie – sekretariat (81) 745 55 90

za pomocą poczty elektronicznej – sekretariat@straz.swidnik.pl,

za pomocą faksu – (81) 745 55 82,

lub systemu e-PUAP.

 

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

 

Przypominamy również o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.