Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W środę, 6 września 2023 r., w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu wzięli udział:

– Pan Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki,

– Pani Renata Myka-Kuna – Powiatowy Inspektor Weterynarii w Świdniku,

– Pani Monika Krzyszczak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku,

– Mirosław Łuciuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku,

– podinsp. Radosław Woś – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świdniku,

– bryg. Grzegorz Widz – Komendant Powiatowy PSP w Świdniku

oraz pracownicy powiatowych służb, inspekcji i straży.

Poza bieżącymi sprawami, poruszono tematykę bezpieczeństwa mieszkańców, w związku z wystąpieniem legionelozy w Polsce.

 

Skip to content