Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W piątek, 10 maja 2024 r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

 

W uroczystym apelu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni świdnickiej komendy oraz zaproszeni goście:

– st. bryg. Zenon Pisiewicz – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

– ks. kan. Piotr Stańczak – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych w Świdniku,

– Waldemar Jakson – Starosta Powiatu Świdnickiego,

– Dariusz Kołodziejczyk – Wicestarosta Powiatu Świdnickiego, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdniku

– Marcin Dmowski –Burmistrz Miasta Świdnik,

– Michał Cholewa–Burmistrz Miasta Piaski,

– Magdalena Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew,

– Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice,

– Damian Daniel Baj – Wójt Gminy Trawniki,

– podinsp. Zbigniew Oleszczuk – Komendant Powiatowy Policji w Świdniku,

– Janusz Wójtowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdniku,

– Mirosław Łuciuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku,

– Renata Myka-Kuna – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku,

– Monika Krzyszczak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku,

– Włodzimierz Radek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy,

– Adam Kot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik,

– asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Chęciński – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku,

– Anna Mrozik – inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Świdniku,

– asp. sztab. Marek Bereza, dh Andrzej Wilkołazki, dh Łukasz Stacicki i dh Robert Jarymek – komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej,

– Artur Wąsik – Komendant Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej Portu Lotniczego Lublin S.A.,

– nadbryg. w st. spocz. Grzegorz Alinowski – były Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,

– byli komendanci powiatowi PSP w Świdniku – bryg. w st. spocz. Piotr Bazyluk, st. bryg. w st. spocz. Sławomir Kowalczyk, st. bryg. w st. spocz. Adam Niemczyk, bryg. w st. spocz. Grzegorz Widz.

 

Po powitaniu gości pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku bryg. Paweł Ostrowski podsumował działalność komendy w roku 2023 oraz przedstawił plany na kolejny rok. Następnie odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP.

 

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowieniem nadał:

– „Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

– mł. kpt. Arkadiuszowi Forankiewiczowi,

– „Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

– mł. bryg. Pawłowi Dańko,

– st. kpt. Przemysławowi Bondosowi,

– st. asp. Jackowi Pawelcowi,

– st. ogn. Wojciechowi Zającowi,

– st. ogn. Piotrowi Niedźwiadkowi.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej złotym medalem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych odznaczony został druh Andrzej Wilkołazki.

 

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w uznaniu zasług dla rozwoju i umacniania Związku medalem honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został asp. sztab. Marek Bereza.

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie odznaczeni zostali medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

– medalem złotym:

– asp. Paweł Kochalski,

– asp. Tomasz Łazuka,

– medalem srebrnym:

– st. ogn. Piotr Zieliński,

– medalem brązowym:

– st. sekc. Anna Cholewa,

– sekc. Sebastian Tomaszczuk.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym z 25 kwietnia 2024 r. nadał:

– stopień brygadiera:

– mł. bryg. Pawłowi Ostrowskiemu,

– stopień starszego kapitana:

– kpt. Dawidowi Lasocie,

– stopień kapitana:

– mł. kpt. Pawłowi Lato.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z 12 kwietnia 2024 r. nadał stopień aspiranta:

– mł. asp. Marcinowi Adamczykowi,

– mł. asp. Jarosławowi Lejbt,

– mł. asp. Tomaszowi Łazuce.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie rozkazem personalnym z 26 kwietnia 2024 r. nadał:

– stopień starszego sekcyjnego:

– sekc. Annie Cholewie,

– stopień sekcyjnego:

– st. str. Kamilowi Kalineckiemu.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku rozkazem personalnym z 28 kwietnia 2024 r. nadał stopień starszego strażaka:

– str. Mateuszowi Kliszczowi,

– str. Łukaszowi Malesie,

– str. Mateuszowi Stępniowi,

– str. Krzysztofowi Szkulnikowi,

– str. Łukaszowi Ślusarczykowi.

 

 

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom awansów i odznaczeń. Podziękowali za wspólną pracę, poświęcenie oraz zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.

 

 

Złożenie meldunku o zakończeniu uroczystego apelu

Zdjęcie 16 z 16

Zdjęcia: asp. sztab. Jan Stachyra

Tekst: mł. bryg. Paweł Dańko

Skip to content