Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W piątek, 26 maja 2023 r., w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

 

W uroczystym apelu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni świdnickiej komendy oraz zaproszeni goście: Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego, Andrzej Mańka – Przewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego, Marcin Dmowski – Zastępca Burmistrza Miasta Świdnik, Włodzimierz Radek – Przewodniczący Rady Miasta Świdnik, Michał Zdun – Zastępca Burmistrza Miasta Piaski, Magdalena Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew, Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice, Damian Daniel Baj – Wójt Gminy Trawniki, podinsp. Zbigniew Oleszczuk – Komendant Powiatowy Policji w Świdniku, Janusz Wójtowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdniku, Mirosław Łuciuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Świdniku, Renata Myka-Kuna – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku, Monika Krzyszczak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku, Adam Kot – Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnik, ks. kan. Piotr Stańczak – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych w Świdniku, asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Chęciński – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku, poprzedni komendanci powiatowi PSP w Świdniku – bryg. w st. spocz. Zbigniew Stefaniec, st. bryg. w st. spocz. Adam Niemczyk, Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdniku, komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej gmin powiatu świdnickiego, Krzysztof Matuszczak – Dyrektor Operacyjno-Techniczny Portu Lotniczego Lublin S.A., Artur Bociąg – Główny specjalista ds. BHP i ochrony środowiska WSK „PZL Świdnik” S.A., Mateusz Skałecki – Dyrektor Generalny TEMARED Sp. z o. o.

 

Po powitaniu gości Komendant Powiatowy PSP w Świdniku bryg. Grzegorz Widz podsumował działalność komendy oraz przedstawił plany na kolejny rok. Następnie odczytano list okolicznościowy Komendanta Głównego PSP.

 

Obchody Dnia Strażaka były okazją do wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów na wyższe stopnie służbowe.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał stopień młodszego kapitana:

– mł. asp. Piotrowi Szczeckiemu – tegorocznemu absolwentowi studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał „Brązową Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

– starszemu ogniomistrzowi Dariuszowi Wawrzyckiemu.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał „Odznakę św. Floriana” Za Zasługi Dla Społeczności Lokalnej

– druhowi Jerzemu Pawlakowi,

– druhowi Tomaszowi Świetlickiemu.

 

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku, uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie, odznaczeni zostali medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”:

– medalem złotym:

    – mł. bryg. Paweł Dańko,

    – st asp. Andrzej Pyz,

– medalem srebrnym:

    – st. ogn. Paweł Oskroba,

– medalem brązowym:

    – mł. asp. Jarosław Lejbt,

    – ogn. Adam Grzegorczyk.

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

stopień młodszego brygadiera

– st. kpt. Rafałowi Tomusiakowi,

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:

stopień aspiranta sztabowego:

– st. asp. Janowi Stachyrze,

– st. asp. Karolowi Kowalskiemu,

 

stopień starszego aspiranta:

– asp. Łukaszowi Kuspitowi.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadał:

stopień ogniomistrza:

– mł. ogn. Michałowi Dadejowi,

– mł. ogn. Pawłowi Karwackiemu,

– mł. ogn. Michałowi Kołodziejczykowi,

stopień młodszego ogniomistrza:

– st. sekc. Piotrowi Stolarczukowi.

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku nadał:

stopień starszego strażaka:

– str. Karolowi Niedźwiedziowi.

 

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z okazji Dnia Strażaka przyznał wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych:

– asp. sztab. Janowi Stachyrze.

– st. asp. Jackowi Pawelcowi,

 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku z okazji Dnia Strażaka wyróżnił nagrodami pieniężnymi za szczególne osiągnięcia w służbie:

– bryg. Piotra Łowickiego,

– mł. bryg. Rafała Tomusiaka,

– kpt. Marka Lasotę,

– mł. kpt. Arkadiusza Forankiewicza,

– asp. sztab. Karola Kowalskiego.

 

Dzisiejsze święto było również okazją do podsumowania Konkursu STRAŻAK OCHOTNIK ROKU 2022 POWIATU ŚWIDNICKIEGO organizowanego przez Starostę Powiatowego w Świdniku. Celem konkursu było przedstawienie i nagrodzenie strażaków ochotników wyróżniających się zasługami w rozwoju jednostki, osiągnięciami w zakresie poprawy ochrony przeciwpożarowej oraz wyróżniających się zaangażowaniem w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Nagrody otrzymali:

– Mariusz Koczmar – z OSP  Rybczewice – zwycięzca konkursu

– Mariusz Fidecki – reprezentujący OSP Struża

– Marek Bereza – reprezentujący OSP Piaski,

– Piotr Burzak – reprezentujący OSP Minkowice

– Edward Pietrzyk – z OSP Mełgiew

– Magdalena Sobiesiak – z OSP Pilaszkowice Bazar

– Kinga Wrońska – z OSP Dominów

– Grzegorz Mogielnicki – z OSP Trzeszkowice.

 

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Pogratulowali strażakom awansów i odznaczeń. Podziękowali za wspólną pracę, poświęcenie oraz zaangażowanie, podkreślając rangę strażaka i doceniając ich wysiłek.

 

DSC_2102

Zdjęcie 1 z 21

Opracowanie: mł. bryg. Paweł Dańko

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Ostrowski

 

 

 

Skip to content