Pożar samochodu osobowego

Zwarcie instalacji elektrycznej w pojeździe jest to najczęstsza przypuszczalna przyczyna pożaru tego środka transportu. Sytuacja taka wydarzyła się dziś przy ul. Chemicznej we Franciszkowie, gdzie na posesji całkowicie spalił się pojazd marki Audi. W trakcie pożaru rozszczelnił się zbiornik z paliwem i doszło do jego zapłonu, co nieznacznie wydłużyło prowadzone działania ratowniczo-gaśnicze. Do działań zadysponowano 9 strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku.