Przejście na zaopatrzenie emerytalne bryg. Piotra Łowickiego

Z dniem 16 lutego 2024 r. okres czynnej służby zawodowej w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku zakończył i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Piotr Łowicki.

 

 Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1998 roku jako podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. W 2002 r. uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa i stopień młodszego kapitana.  Służbę stałą rozpoczął w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczął uzupełniające studia magisterskie w Politechnice Białostockiej na kierunku Ochrona Środowiska, które ukończył w 2004 r. W Białymstoku służył na stanowisku dowódcy zastępu przez 3 lata, a następnie od 1 czerwca 2005 r. rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku. W świdnickiej jednostce zajmował kolejno stanowiska dowódcy zastępu, dowódcy zmiany, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej, a od 1 lipca 2016 r. dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej. W trakcie służby bryg. Piotr Łowicki odznaczony został Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz Brązową Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 

Pełniąca obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku bryg. Emilia Skoczylas podziękowała mu za zaangażowanie, wzorową służbę i poświęcenie w realizacji obowiązków służbowych, życząc także wszelkiej pomyślności i satysfakcji w życiu osobistym.

 

W uroczystym pożegnaniu uczestniczyli również: st. bryg. w st. spocz. Sławomir Kowalczyk, , bryg. w st. spocz. Piotr Bazyluk – byli Komendanci Powiatowi PSP w Świdniku, bryg. Paweł Belniak – były Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku, koledzy ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz strażacy i emerytowani strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku. Jak zwykle Prezes świdnickiego Koła Emerytów i Rencistów asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Chęciński zachęcał przyszłego emeryta do wstąpienia w szeregi związku.

 

 

DSC_3084

Zdjęcie 1 z 5

Skip to content