Przejście na zaopatrzenie emerytalne Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku

19 stycznia 2024 r. po blisko 28 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne przeszedł bryg. Grzegorz Widz – Komendant Powiatowy PSP w Świdniku.

W uroczystości uczestniczyli:
– Pan Bartłomiej Pejo – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
– pełniący obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Zenon Pisiewicz,
– Pan Łukasz Reszka – Starosta Świdnicki,
– Pan Waldemar Jakson – Burmistrz Miasta Świdnik,
– Pan Włodzimierz Radek – Przewodniczący Rady Miasta,
– Pan Michał Cholewa – Burmistrz Piask,
– Pani Magdalena Wójcik – Wójt Gminy Mełgiew,
– Pani Elżbieta Masicz – Wójt Gminy Rybczewice,
– Pan Damian Daniel Baj – Wójt Gminy Trawniki,
– dh Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku,
– podinsp. Zbigniew Oleszczuk – Komendant Powiatowy Policji w Świdniku,
– nadkom. Jarosław Kurczak – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku,
– Pan Janusz Wójtowicz – Komendant Straży Miejskiej w Świdniku,
– Pani Monika Krzyszczak – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku,
– Pani Renata Myka-Kuna – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdniku,
– Pan Mirosław Łuciuk – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
– ks. st. bryg. Mirosław Ładniak – Kapelan Wojewódzki Strażaków,
– ks. kan. Piotr Stańczak – Kapelan Powiatowy Straży Pożarnych w Świdniku,
– asp. sztab. w st. spocz. Wiesław Chęciński – Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Świdniku,
– Pan Adam Kot – Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa Puławy,
– Pani Anna Mrozik – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i obywatelskich w Biurze Starosty Świdnickiego,
– st. bryg. w st. spocz. Adam Niemczyk – były Komendant Powiatowy PSP w Świdniku,
– Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP województwa lubelskiego, koledzy funkcjonariusze z innych jednostek organizacyjnych PSP,
– żona Marta
oraz strażacy i pracownicy Komendy Powiatowej PSP w Świdniku.

 

Bryg. Grzegorz Widz z ochroną przeciwpożarową związany jest od 1996 r., kiedy to rozpoczął studia dzienne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ich ukończeniu w 2000 r. i uzyskaniu tytułu inżyniera pożarnictwa i stopnia młodszego kapitana, rozpoczął służbę stałą w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Lublinie na stanowisku młodszego specjalisty w wydziale organizacyjnym. W komendzie wojewódzkiej służył 2 lata, po czy został przeniesiony do dalszego pełnienia służby w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie – Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2. Kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany i zastępcy dowódcy jrg.
Podczas służby w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie był dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego Lublin-2, instruktorem w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Ponadto ukończył kurs ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem technik alpinistycznych I i II stopnia – uzyskując tytuł starszego ratownika wysokościowego KSRG, kurs śmigłowcowy z zakresu ratownictwa wysokościowego, kurs instruktora rekreacji ruchowej w zakresie wspinaczki skałkowej oraz szkolenie z zakresu alpinizmu przemysłowego.
Był także członkiem Zespołu przy Komendancie Głównym PSP do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG.

 

Ze świdnicką komendą związany był od 7 września 2021 r., kiedy to został powołany na stanowisko zastępcy komendanta Powiatowego PSP w Świdniku, a od 29 marca 2023 r. powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku.

 

Z dniem 20 stycznia 2024 roku pełniący obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku bryg. mgr inż. Emilii Skoczylas.

 

DSC_2825

Zdjęcie 1 z 14

Skip to content