Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP Biskupice

10 października w Biskupicach odbyła się uroczystość przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupicach.

W uroczystości udział wzięli:
– Pan Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
– Pan st. bryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej,
– Pan Łukasz Reszka – Starosta Powiatu Świdnickiego,
– Pan bryg. Sławomir Kowalczyk – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku,
– Pan Daniel Damian Baj – Wójt Gminy Trawniki,
– Pan Dariusz Kołodziejczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku

oraz druhowie OSP z terenu gminy Trawniki.

Przekazywany pojazd pożarniczy to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault o oznaczeniu GLBA-Rt 1/2,5. Użytkowany dotychczas w przed druhów z OSP Biskupice samochód GBA 2/16 marki Star został przekazany do jednostki OSP Struża.

Pozyskanie pojazdów wpłynie pozytywnie na  bezpieczeństwo mieszkańców gminy Trawniki i powiatu świdnickiego oraz zwiększy operatywność jednostek.

Skip to content