Przekierowanie numeru alarmowego 998 na 112

Od przyszłego poniedziałku /tj. 8 lutego/w województwie lubelskim rozpocznie się przejmowanie obsługi numeru alarmowego 998 przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Choć numer 998 cały czas będzie działał, zmieni się jednak miejsce odbioru zgłoszenia. Nie będą to już Stanowiska Kierowania poszczególnych komend straży pożarnej, lecz telefon odbierze operator CPR-u. Na podstawie rozmowy z osobą zgłaszającą dopiero powiadomi straż, lub też w razie konieczności, również inne służby takie jak: policję czy też pogotowie ratunkowe.

Ma to na celu szybsze powiadamianie służb ratowniczych, możliwość jednoczesnego powiadomienia o zdarzeniu wszystkich możliwych służb, eliminowanie i filtrowanie wywołań niezasadnych, czy też zapewni ciągłość przyjmowania zgłoszeń w przypadku przeciążenia lub awarii systemu. Do tego dochodzi obsługa zgłoszeń typu eCall czyli automatycznych alarmów wysyłanych z samochodów biorących udział w kolizjach czy wypadkach. Ułatwienie w przekazaniu zgłoszenia mają mieć również obcokrajowcy oraz osoby głuchonieme.

W powiecie świdnickim przekierowanie łączy z 998 na 112 nastąpi 11 lutego. Dla mieszkańców naszego powiatu nie wiąże się to z żadnymi utrudnieniami, przekierowanie nastąpi automatycznie.

Apelujemy jednocześnie do druhów z jednostek OSP z terenu naszego powiatu aby nie wykorzystywali numeru alarmowego 998 do kontaktu z Dyżurnym Stanowiska Kierowania KP PSP w Świdniku. Dzwoniąc na numer 998 dodzwonimy się do CPR w Lublinie.

Do kontaktu z Dyżurnym Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku proszę wykorzystywać numer 81-7455580.