Ślubowanie strażaków

7 czerwca 2023 roku w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świdniku odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożyło pięciu strażaków przyjętych do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Świdniku bryg. Grzegorz Widz.

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, każdy strażak  Państwowej Straży Pożarnej ma obowiązek złożenia ślubowania. Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

 

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka,

uroczyście ślubuję

być ofiarnym i mężnym

w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia

nawet z narażeniem życia.

 

Wykonując powierzone mi zadania,

ślubuję

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej

oraz wykonywać polecenia przełożonych.

 

Ślubuję

strzec tajemnicy państwowej i służbowej,

a także honoru, godności i dobrego imienia służby

oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.

 

DSC_2313

Zdjęcie 1 z 8

Skip to content