Spotkanie z przedstawicielami samorządów i jednostek OSP

W środę, 15 marca 2023 r., o godzinie 10 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku odbyło się robocze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe.

W spotkaniu wzięli udział Wicestarosta Świdnicki Pan Bartłomiej Pejo, Wójt Gminy Rybczewice Pani Elżbieta Masicz, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku dh Dariusz Kołodziejczyk oraz komendanci gminni OSP, pracownicy Urzędów Miast i Gmin prowadzący sprawy związane z ochroną przeciwpożarową i Prezesi jednostek OSP włączonych do ksrg z terenu powiatu świdnickiego.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Świdnik bryg. Grzegorz Widz, podsumowano 2022 rok oraz przedstawiono plany na rok bieżący. Poruszono między innymi tematykę szkoleń druhów, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych czy przyznawania świadczeń ratowniczych dla druhów OSP.

Skip to content