Spotkanie z przedstawicielami samorządów i jednostek OSP

W środę, 6 kwietnia 2022 r., o godzinie 10 w Sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku odbyło się robocze spotkanie organizacyjno-szkoleniowe.

W spotkaniu wzięli udział Starosta Świdnicki Łukasz Reszka, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świdniku dh Dariusz Kołodziejczyk oraz komendanci gminni OSP, pracownicy Urzędów Miast i Gmin prowadzący sprawy związane z ochroną przeciwpożarową i Prezesi jednostek OSP włączonych do ksrg z terenu powiatu świdnickiego.

Na spotkaniu, któremu przewodniczył Komendant Powiatowy PSP w Świdnik st. bryg. Adam Niemczyk, omówiono sprawy związane ze współpracą świdnickiej komendy z jednostkami OSP i samorządami. Poruszono między innymi tematykę szkoleń druhów, prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych czy przyznawania świadczeń ratowniczych dla druhów OSP.

Zdjęcia: KP PSP Świdnik

Skip to content