Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z powiatu świdnickiego

W niedzielę, 2 lipca 2023 r., zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świdnickiego. Celem szkolenia było przygotowanie druhów między innymi do:

  • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
  • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
  • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
  • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Szkolenie przeprowadzono na podstawie zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka  w dniu 3 lutego 2022 roku „Zasad przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

Kurs rozpoczęło 28 słuchaczy, natomiast egzamin zaliczyło pozytywnie 26 druhów.

2

Zdjęcie 1 z 7

Zdjęcia: KP PSP Świdnik

Skip to content