Szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z powiatu świdnickiego

W niedzielę, 4 lutego 2024 r., zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu świdnickiego. Celem szkolenia było przygotowanie druhów między innymi do:

 • nabycia wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;
 • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;
 • współdziałania z lotniczym pogotowiem ratunkowym (LPR);
 • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

Szkolenie przeprowadzono na podstawie zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka  w dniu 11 września 2023 roku „Zasad przygotowania strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych”.

Kurs rozpoczęło 22 słuchaczy, natomiast egzamin zaliczyło pozytywnie 20 druhów.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Skip to content