Uroczysta zbiórka z okazji przekazania zestawów pilarza oraz przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym dla jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. lubelskiego

4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 28 jednostek OSP z powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego 24 zestawów pilarza i 6 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym za łączną kwotę 384 875,16 zł.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. mgr inż. Zenonowi Pisiewiczowi przez dowódcę uroczystości, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

 

W uroczystości uczestniczyli także:

– w imieniu Krzysztofa Komorskiego Wojewody Lubelskiego Pan Tomasz Mroziński Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,

– w imieniu Jarosława Stawiarskiego Marszałka Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

 

Powiat świdnicki reprezentowali:

– mł. bryg. Paweł Ostrowski, pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku,

– Pani Elżbieta Masicz, Wójt Gminy Rybczewice,

– przedstawiciele jednostek OSP Bystrzejowice Drugie, Częstoborowice, Oleśniki, Rybczewice i Trzeszkowice.

 

Przekazania dokonał Pan Zdzisław Szwed Członek Zarządu Województwa Lubelskiego w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Zenona Pisiewicza.

W skład zestawu pilarza wchodzą następujące elementy:
– pilarka łańcuchowa o napędzie spalinowym,
– hełm ochronny głowy z osłoną twarzy i nauszniki przeciwhałasowe
– skórzane rękawice ochronne
– nogawki ochronne
– zestaw klinów do obalania drzewa
– siekiera rozłupująca.

W skład zestawu przyczepy z wyposażeniem logistycznym wchodzą następujące elementy:
– namiot pneumatyczny ratowniczy – 1 szt.;
– agregat prądotwórczy – 1 szt.;
– nagrzewnica olejowa powietrza – 1 szt.;
– łóżko polowe – 10 szt.;
– stół polowy – 1 szt.;
– krzesło polowe składane – 10 szt.;
– przenośny zestaw oświetleniowy – 1 szt.;
– przedłużacz elektryczny – 1 szt.;
– rozdzielacz elektryczny – 1 szt.;
– czujnik tlenku węgla – 1 szt.;
– czujnik dymu – 1 szt.;
– gaśnica proszkowa – 1 szt.
– przyczepa lekka dwuosiowa – 1 szt.

 

Zestawy pilarza otrzymały jednostki OSP Bystrzejowice Drugie, Częstoborowice, Oleśniki, Rybczewice i Trzeszkowice. Przyczepę z wyposażeniem logistycznym otrzymała jednostka OSP Częstoborowice.

 

Zdjęcia: mł. kpt. Tomasz Stachyra

3

Zdjęcie 1 z 5

Skip to content