Uroczyste pożegnanie funkcjonariusza odchodzącego na zaopatrzenie emerytalne

W dniu 28 stycznia br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku odbyła się uroczysta zbiórka w związku z przejściem na zaopatrzenie emerytalne mł. bryg. Waldemara Łosia, Zastępcę Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku.

Mł. bryg. Waldemar Łoś z Państwową Strażą Pożarną związany jest od 1993 roku, w którym to rozpoczął naukę Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Po jej zakończeniu, od 1995 r. służbę pełnił w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 1 i nr 2 w Lublinie. Od 1 lipca 2016 r. mianowany został na stanowisko Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku. Przez ponad 26 lat służby ciągle związany był z prowadzeniem i kierowaniem działaniami ratowniczo-gaśniczymi. W trakcie służby wielokrotnie odznaczany, w tym Brązową Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W uroczystym apelu udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej komendy – przełożeni, podwładni, koledzy i koleżanki.

Komendant Powiatowy PSP w Świdniku bryg. Sławomir Kowalczyk podziękował za oddaną i niezawodną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a wszyscy obecni na apelu złożyli życzenia spełnienia planów i dalszej pomyślności w życiu osobistym.