Wizyta dzieci u świdnickich strażaków

Z początkiem maja w Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku rozpoczęły się „Dni Otwartych Koszar”, w trakcie których dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych odwiedzają obiekty tutejszej komendy. W trakcie spotkań strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Świdniku prezentują dzieciom i opiekunom pojazdy pożarnicze, sprzęt ratowniczy oraz ubrania specjalne i sprzęt ochrony osobistej strażaka.

 

Odwiedziny to również okazja do pogadanki na temat bezpieczeństw pożarowego. Strażacy w przygotowanej specjalnie do tego celu sali edukacyjnej przedstawiają dzieciom między innymi jak prawidłowo wezwać pomoc, co daje nam czujka tlenku węgla, a także dlaczego nie wolno pozostawiać włączonego żelazka bez nadzoru. Sala pozwala także wziąć czynny udział w akcji strażackiej oraz zobaczyć jak działa wykorzystywany przez strażaków sprzęt.

Zdjęcia: mł. bryg. Paweł Dańko, asp. sztab Piotr Łagowski

Skip to content