Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka w Świdniku

W czwartek, 23 maja br. na Placu Konstytucji 3 maja w Świdniku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem Sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Świdniku.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00 Mszą Świętą w Archikatedrze Lubelskiej. Mszę Świętą odprawili kapelani straży pożarnej pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika. Podczas mszy dokonano uroczystego poświęcenia sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

W obchodach udział wzięli m.in.: posłowie na sejm RP i senatorowie RP z terenu województwa lubelskiego z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Panem Arturem Soboniem, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wraz z kadrą kierowniczą Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Biskup, Prezesi Zarządów Oddziałów Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP R, Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Świdniku Łukasz Reszka, Komendanci, Szefowie, Dowódcy oraz przedstawiciele bratnich służb mundurowych wraz z kompaniami asystującymi, Komendanci Powiatowi i Miejscy PSP z terenu woj. lubelskiego wraz z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych, emeryci i renciści pożarnictwa, druhny, druhowie i Prezesi Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu świdnickiego, księża kapelani straży pożarnych, przewodniczący związków zawodowych działających w służbach mundurowych.

 

Na miejscu uroczystości w Świdniku wszystkich gości serdecznie powitał Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski. Ceremonia przekazania sztandaru poprzedzona była odczytaniem przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku bryg. Sławomira Kowalczyka rysu historycznego świdnickiej straży pożarnej.

Nadanie sztandaru jest szczególnym wyróżnieniem. Sztandar z napisem Bóg Honor Ojczyzna został ufundowany z inicjatywy społeczności powiatu świdnickiego. Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru dokonał aktu przekazania sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku. Sztandar przyjął Zastępca Komendanta Głównego PSP – st. bryg. Arkadiusz Biskup, który następnie wręczył sztandar bryg. Sławomirowi Kowalczykowi, Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, który przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

Po dokonaniu dekoracji sztandaru Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa przez Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie druha Mariana Starownika oraz Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie Pana starszego brygadiera Grzegorza Alinowskiego poczet sztandarowy przemaszerował przed pododdziałami w celu prezentacji sztandaru.

Wręczenie sztandaru poprzedzone zostało wbiciem gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru oraz złożenie wpisu w księdze pamiątkowej przez:

 • Pana Artura Sobonia – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Posła na Sejm RP,
 • bryg. Arkadiusza Biskupa – Zastępcę Komendanta Głównego PSP,
 • Pana Przemysława Czarnka – Wojewodę Lubelskiego ,
 • Pana Sebastiana Trojaka – w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • starszego brygadiera Grzegorza Alinowskiego – Lubelskiego Komendanta Wojewódzki PSP w Lublinie,
 • Druha Mariana Starownika – Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Lublinie,
 • brygadiera Sławomira Kowalczyka – Komendanta Powiatowego PSP w Świdniku,
 • Pana Łukasza Reszkę – Starostę Świdnickiego, Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru,
 • Pana Waldemara Jaksona – Burmistrza Świdnika,
 • Pana Michała Cholewę – Burmistrza Piask,
 • Panią Elżbietę Masicz – Wójta Gminy Rybczewice,
 • Panią Magdalenę Wójcik – Wójta Gminy Mełgiew,
 • Pana Damiana Baja – Wójta Gminy Trawniki,
 • Księdza kanonika Leszka Surmę – Kapelana Powiatowego Strażaków,
 • Pana Dong Ook Sohn – Prezesa Zarządu HANYANG POLSKA
 • Pana Mieczysława Majewskiego – Doradcę Zarządu WSK PZL Świdnik
 • Pana Romana Hrynkiewicza – Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach.

Uroczystość uświetniona została przez:

– Orkiestrę Dętą Gminy Mełgiew pod batutą kapelmistrza Pana Rafała Maruszaka,

– Kompanię Honorową Państwowej Straży Pożarnej województwa lubelskiego pod dowództwem kpt. Michała Borkowskiego wraz z pocztem sztandarowym,

– Kompanię Towarzyszącą pod dowództwem komisarza Mirosława Błaszczaka wystawioną przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie wraz z pocztem sztandarowym

– Kompanię Towarzyszącą pod dowództwem kapitana SG Mariusza Muzyki wystawioną przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie wraz z pocztem sztandarowym w składzie:

– Kompanię Honorową OSP woj. lubelskiego pod dowództwem Druha Marka Berezy wystawioną przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa lubelskiego wraz z pocztem sztandarowym

– poczty sztandarowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z teren powiatu świdnickiego z Mełgwi, Piask, Trawnik i Pilaszkowic Bazaru.

W trakcie obchodów przekazano również okolicznościowy dzwon dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku.

Przekazania dzwonu dokonał st. bryg. Grzegorz Alinowski i bryg. Sławomir Kowalczyk.

Dzwon odebrali mł. bryg. Piotr Łowicki Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku i mł. bryg. Waldemar Łoś Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Świdniku.

Pamiątkowy dzwon, na którym znalazły się charakterystyczne dla Państwowej Straży Pożarnej symbole i inskrypcje, a także odwołania do strażackiej służby i nadania sztandaru Komendzie został ufundowany przez strażaków i pracowników świdnickiej Komendy.

Z okazji Dnia Strażaka przyznano odznaczenia, wyróżnienia i awansowano funkcjonariuszy na wyższe stopnie służbowe.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali dh Anna Mrozik, dh Ryszard Kais oraz dh Tomasz Świetlicki.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczył „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” mł. bryg. Piotra Łowickiego i mł. bryg. Krzysztofa Pawelca.

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP otrzymał Komendant Powiatowy PSP w Świdniku, bryg. mgr inż. Sławomir Kowalczyk.

Medal Honorowy im. Chomicza wręczono dh Jerzemu Pawlakowi.

Komenda Powiatowa PSP w Świdniku została odznaczona Srebrnym Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa” (udekorowanie sztandaru).

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali ks. kan. Leszek Surma – Kapelan Strażaków oraz mł. kpt. Marek Lasota

Na wyższe stopnie służbowe awansowani zostali:

do stopnia młodszego brygadiera:

 1. kpt. Waldemar Łoś
 2. kpt. Paweł Ostrowski
 3. kpt. Krzysztof Pawelec

do stopnia starszego kapitana

 1. Przemysław Bondos

do stopnia starszego aspiranta

 1. Paweł Witczak

do stopnia ogniomistrza

 1. mł. ogn. Paweł Oskroba
 2. mł. ogn. Piotr Zieliński

do stopnia młodszego ogniomistrza

 1. sekc. Marcin Adamczyk
 2. sekc. Krzysztof Buk
 3. sekc. Piotr Kamola
 4. sekc. Michał Król
 5. sekc. Jerzy Pawelec
 6. sekc. Sławomir Terlecki.

Zaproszeni goście przekazali słowa podziękowania i gratulacje. Okolicznościowy list gratulacyjny Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego odczytał Artur Soboń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. Arkadiusz Biskup pogratulował świdnickim strażakom nadania sztandaru, wszystkim strażakom osiągnięć w służbie, a Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek podziękował za wysiłek na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubelskiego. Słowa uznania przekazał również Burmistrz Miasta Świdnika Waldemar Jakson. Komendant Powiatowy PSP w Świdniku bryg. Sławomir Kowalczyk podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym PSP, druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sympatykom pożarnictwa za rok wytężonej pracy oraz życzył satysfakcji z pełnienia służby.

Podczas uroczystości na Placu Konstytucji 3-go Maja odbywał się Piknik Strażacki z wystawą sprzętu i pojazdów pożarniczych. Prezentowano zabytkowy sprzęt strażacki ze zbiorów muzealnych z Muzeum Pożarnictwa w Oseredku i Wojewódzką Izbę Tradycji Pożarniczych w Kraśniku oraz nowoczesny, wykorzystywany przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz Lotniskową Straż Pożarną w Świdniku.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych.

Zdjęcia: swidnik.pl

Skip to content