Zakończenie szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP

W niedzielę 6 października br. egzaminem zakończyło się szkolenie podstawowe strażaka ratownika OSP dla druhów z terenu powiatu świdnickiego.
W szkoleniu wzięło udział 39 druhów, do egzaminu dopuszczono jednak 34 osoby. Wszyscy uzyskali ocenę pozytywną.
Egzamin składał się z części teoretycznej i praktycznej, które miały na celu sprawdzenie przekazanej przez instruktorów wiedzy w trakcie zajęć.
Kurs zorganizowano na podstawie „Zasad organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonych przez Komendanta Głównego PSP.

Skip to content