Zalegający śnieg przyczyną zawalenia dachu

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek 2 lutego br. w miejscowości Trzeszkowice. Zalegający śnieg był przyczyną zawalenia się części dachu budynku gospodarczego. Na szczęście w chwili zdarzenia w obiekcie nie przebywały żadne osoby. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej ograniczyły się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i ewakuacji znajdującego się w stodole mienia, ograniczając tym ryzyko większych strat.

Przypominamy, że śnieg stanowi groźne obciążenie dla konstrukcji nośnej dachu. Jeden metr sześcienny puchu śniegowego waży do 200 kg, śniegu mokrego 700-800 kg, a lodu ok. 900 kg. Mokry śnieg jest cięższy od białego puchu. Śnieg zalegający na dachu może być przyczyną tragedii.

Właściciele budynków są zobowiązani przez ustawę Prawo budowlane do usuwania z dachów śniegu i lodu. W czasie odwilży nawet kilkucentymetrowa warstwa śniegu robi się ciężka i często zamienia się w lód. To zjawisko bardzo niebezpieczne dla konstrukcji dachów. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, właściciel jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego w razie wystąpienia zdarzeń mających lub mogących mieć wpływ na uszkodzenie obiektu lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, które może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska

Zdjęcia: mł. kpt. Marek Lasota